logo_respremo

O Intervenție mHealth pentru Prevenirea Reluării Fumatului după Sarcină

RO/ EN

Despre proiect

Scopul acestui proiect este de a dezvolta o intervenție mHealth pentru cupluri, pentru a preveni recidiva fumatului după naștere. Proiectul urmărește să contribuie la dezvoltarea, implementarea și diseminarea intervențiilor sustenabile de reducere a fumatului în familiile din Romania, de-a lungul perioadei reproductive. În acest sens, scopul acestui proiect este să adapteze, îmbunătățească și să testeze fezabilitatea și eficacitatea unei intervenții de cuplu, care își propune să prevină recidiva fumatului în perioada postnatală. Relevanța științifică a acestui proiect de cercetare este dată de: 1) testarea unei versiuni adaptate cultural a aplicației mobile iCoach pentru prevenirea reluării fumatului în rândul femeilor care tocmai au născut. 2) Adaptarea din punct de vedere cultural va fi realizată pe baza literaturii existente în domeniul adaptării intervențiilor de prevenire a utilizării de sustanțe. 3) Aplicația iCoach va fi îmbunătățită prin adăugarea unei componente de livrare de mesaje text participanților la studiu, pentru a crește eficacitatea diadică a cuplurilor participante în proiect, cu scopul de a le îmbunătăți abilitatea de a lucra ca o echipă pentru a preveni reluarea fumatului în perioada postnatală.


Unitatea Finanțatoare

Proiectul este un studiu de 30 de luni, finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin grantul numărul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0632, contract 109 ⁄ 2017.

Scurtă descriere

Fumatul în timpul sarcinii este unul dintre cei mai ușor de modificat factori care sunt legați de efectele adverse asupra fetusului și copilului. O problemă semnificativă și aspectul pe care se concentrează acest proiect, este faptul că până la 70% dintre femeile care renunță la fumat reiau fumatul după naștere. Majoritatea femeilor reiau fumatul în primele 3 luni după naștere.

Nașterea și perioada post-partum reprezintă o fereastră de oportunitate, în vederea prevenirii reluării fumatului în rândul mamelor care au renunțat la fumat înainte sau în timpul sarcinii.

Dispozitivele mobile oferă o oportunitate de a oferi intervenții pentru renunțarea la fumat, relevante în mod special pentru țările în curs de dezvoltare, în care sistemele de sănătate sunt subfinanțate și duc lipsă de personal.

Obiectivul pe termen lung al acestui proiect de cercetare este de a dezvolta, implementa şi disemina intervenţii eficiente şi sustenabile de prevenţie şi reducere a fumatului în cadrul familiilor în perioada reproductivă. Studiul va evalua posibilitatea implementării şi eficienţa iniţială, în România, a unei intervenţii oferite prin telefoane mobile, în cadrul unui trial clinic randomizat pilot. Această intervenție se adresează cuplurilor, pentru a preveni reluarea fumatului după naştere. Aplicația va fi suplimentată cu SMS-uri cu un conţinut bazat pe tehnica Motivaţiei şi Rezolvării de Probleme.


Obiective

Scopul acestui proiect este de a dezvolta o intervenție mHealth adaptată și îmbunătățită pentru cupluri, pentru a preveni realuarea fumatului după naștere. Studiul va furniza, pe baza unui eșantion clinic de femei incluse într-un trial clinic randomizat controlat, date privind posibilitatea implementării şi eficienţa iniţială, în România, a unei intervenţii livrate prin intermediul telefonului mobil.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  1. De a dezvolta o intervenție mHealth adaptată și îmbunătățită pentru cupluri, pentru a preveni recidiva fumatului după naștere, bazată pe aplicația iCoach și suplimentată de SMS-uri cu un conținut bazat pe MAPS (Motivation and Problem Solving).
  2. De a implementa intervenția mHealth în cadrul unui trial clinic randomizat pilot.
  3. De a examina în studiul pilot fezabilitatea implementării și eficiența inițială în reducerea reluării fumatului în rândul mamelor, reducerea și încetarea fumatului în rândul partenerilor/soților fiind o ipoteză secundară.

Metodologia și Etapele Studiului

Acest studiu se va desfășura pe o durată de 30 de luni și va evalua fezabilitatea implementării și eficiența inițială, în România, a unei intervenții mHealth adaptată și îmbunătățită pentru cupluri, pentru a preveni recidiva fumatului după naștere. Intervenția se adresează femeilor care au renunțat spontan la fumat în timpul sarcinii sau înainte de sarcină, recrutate din cele două clinici de stat de obstetrică-ginecologie din Cluj-Napoca, precum și partenerilor lor (n=75 cupluri).
Intervenția va începe imediat după naștere, va continua 6 săptămâni post-partum și va consta în (1) folosirea aplicației iCoach cu scopul de a rămâne nefumătoare după naștere; și (2) folosirea aplicației iCoach și a mesajelor bazate pe MAPS în același scop. Proiectul se va desfășura după cum urmează:

Etapa I: Implică dezvoltarea și pretestarea intervenției mHealth. În cadrul acestei etape, derulate pe parcursul anului 2017, echipa de proiect a tradus conținutul aplicației iCoach, a dezvoltat repozitoriul de mesaje text (SMS-uri) care urmează să fie livrate subiecților în etapa II a proiectului și a realizat pretestarea acestora.

Etapa II: Implică livrarea intervenției de mHealth a proiectului prin intermediul unui trial clinic randomizat pilot. Trialul clinic va avea trei grupuri de studiu: un grup de subiecți care va folosi aplicația de mobil iCoach, un grup care va folosi aplicația de mobil iCoach și va primi mesaje text pe telefonul mobil, precum și un grup de subiecți care va reprezenta grupul de control al trialului clinic.

Etapa III: Constă în evaluarea fezabilității implementării și a eficienței inițiale a interveției în reducerea revenirii la fumat în rândul mamelor.


Instrumentele Studiului

Pachetul de Instruire a Operatorului

Acest pachet este folosit pentru a instrui colectorii de date, înainte de a porni procesul de colectare a datelor. Pachetul conține toate instrumentele necesare pentru colectarea datelor, precum și materialele de prezentare și instruire folosite specific pentru sesiunea de instruire.

Proceduri Standard de Operare (PSO)

Procedurile Standard de Operare reprezintă un protocol complet pentru studiu, cuprins într-un manual ușor de utilizat. Scopul acestui manual este de a asigura o procedură standardizată de colectare a datelor în cele două clinici participante la studiu. Acesta conține informații cu privire la metodologia și etapele studiului, numărul persoanelor care trebuie înrolate, procedurile de recrutare și înrolare (inclusiv abordarea participanților și procedurile de obținere a consimțământului informat), procedurile de colectare a probelor biologice, precum și procedurile de raportare.

Registrul Studiului

Registrul studiului este utilizat pentru screening-ul și înrolarea participanților, precum și pentru documentarea detaliată a acestui proces. Registrul conține o diagramă în care operatorul trebuie să noteze dacă criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite și să menționeze refuzurile de a participa la studiu.

Documente de obținere a Consimțământului Informat

Consimțământul informat este obținut de la fiecare subiect inclus în studiu. Acest formular descrie studiul, natura voluntară a acestuia, precum și drepturile participanților ca subiecți umani de cercetare.

Instrumentele de Colectare a Datelor

Pentru a îndeplini scopul acestui proiect echipa de cercetare va colecta atât date calitative (în cadrul Etapei I de pretestare a intervenției), cât și date cantitative (în cadrul Etapelor II și III). Pentru colectarea datelor calitative sunt folosite două ghiduri de interviu semi-structurat (unul pentru femei și unul pentru soții/partenerii acestora). Pentru colectarea datelor cantitative sunt folosite patru tipuri de chestionare. Acestea sunt administrate la înrolare și la evaluare, fiecărei femei și fiecărui soț/partener incluși în studiu. Aceste chestionare colectează informații demografice, date despre experiențele din timpul sarcinii, istoricul medical și reproductiv, istoricul de fumat, dar și date legate de evaluarea intervenției.


Rezultate așteptate

Cu privire la rezultatele așteptate, proiectul își dorește să înțeleagă eficiența unei intervenții mHealth proactive, îmbunătățită prin intervenția asupra eficienței diadice a cuplurilor de a renunța la fumat, în vederea prevenirii reluării fumatului după naștere. Este de așteptat ca asemenea rezultate să aibă un impact pozitiv în prevenirea fumatului în familii, în perioada post-natală, și au un potențial foarte ridicat de a fi adoptate în sistemul de sănătate din România, cu aplicare și pe alte grupuri de populație.

Această contribuție va fi semnificativă pentru că înțelegerea eficienței unei astfel de intervenții va veni în ajutorul sistemelor de sănătate, în procesul de dezvoltare și adoptare a unor campanii de prevenire a fumatului, concentrate pe cupluri, de-a lungul perioadei lor reproductive. Acest proiect susține fondarea de programe de cercetare a eficienței diadice și de renunțare la fumat, având potențialul de a îmbunătății cercetarea din domeniul prevenirii recidivei fumatului. Este de așteptat ca această cercetare să aibă un impact semnificativ asupra metodologiei și formei intervențiilor clinice și de sănătate publică, pe parcursul perioadei reproductive. Rezultatele noastre au o relevanță imediată pentru sistemul de sănătate din România și, eventual, pentru alte sisteme de sănătate. Aplicarea cercetării noastre va include mecanisme de integrare și susținere a intervențiilor asupra recidivei fumatului după naștere, în sistemul de sănătate din România.

Proiectul va reprezenta o bază pentru construirea unui sistem-suport de implementare pentru viitoarea creștere a acestei intervenții-pilot. Dacă va fi eficientă, intervenția noastră poate avea un impact major asupra sănătății publice pentru că prezintă un potențial ridicat de diseminare și adoptare în cadrul programului național STOP FUMAT.

Anticipăm un potențial crescut pentru implementarea pe viitor a intervenției mHealth pentru cupluri, ca recomandare a cadrelor medicale. Intervențiile care minimizează contactul direct din mediul clinic, precum cele mHealth, pot fi utile în creșterea dozajului tratamentului și îmbunătățirea aderenței. Deși accentul este pus pe folosirea sarcinii și a perioadei fertile ca o oportunitate pentru cupluri de a nu se reiniția comportamentul de fumat, abordarea este relevantă și pentru oferirea de alte intervenții în perioada fertilă.


Unitatea Finanțatoare

Proiectul este un studiu de 30 de luni, finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin grantul numărul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0632, contract 109 ⁄ 2017.

Cristian Meghea, PhD

admin-ajaxCristian Meghea, PhD este Directorul Proiectului finanţat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin intermediul unui grant de cercetare de 30 de luni. Dr. Meghea este Cercetător Asociat în cadrul Departamentului de Sănătate Publică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Expertiza lui de cercetare este în sănătatea mamei şi a copilului, sănătate globală, politici de sănătate, şi sănătatea femeii. Domeniul principal de cercetare este sănătatea mamei şi a copilului, axat specific pe dezvoltarea, implementarea, şi diseminarea de intervenţii eficace şi sustenabile care să reducă şi să prevină fumatul în familii tinere. Aceasta se încadrează în obiectivul mai larg de a folosi perioada sarcinii si cea perinatală ca o fereastră de oportunitate pentru a îmbunătăţii sănătatea famillilor pe termen lung dezvoltând, implementând şi evaluând intervenţii axate pe prevenirea fumatului. Dr. Meghea a pus bazele unui program de cercetare axat pe prevenirea fumatului, susţinut din 2007, în parteneriat cu Departamentului de Sănătate Publică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Programul său de cercetare a fost susţinut prin peste 14 milioane de dolari din surse de finanţare din SUA şi România. Dr. Meghea este autor principal sau co-autor în 35 de articole de cercetare publicate in jurnale de specialitate, inclusiv în Pediatrics, American Journal of Preventive Medicine, JAMA Pediatrics, American Journal of Public Health, and European Journal of Public Health.

White text

White text


Andreea Hoștină, Phd(c)

Andreea HostinaAndreea Hoștină, PhD(c) este asistent de cercetare în cadrul Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
Andreea este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Ea este în prezent în primul an de doctorat, cercetarea sa concentrându-se pe adaptarea socio-culturală a intervențiilor mHealth. Andreea a participat la conferințe naționale și internaționale în domeniul nutriției și este co-autor al unei cărți despre intervențiile nutriționale livrate în mediul clinic.

White text

White text

White text


Gabriela Caracostea, MD

Caracostea-Gabriela-ValentinaDr. Gabriela Caracostea, PhD este medic primar în cadrul Clinicii de Ginecologie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și Șef de Lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în cadrul Departamentului “Mama si Copilul”. De asemenea, Dr. Caracostea a activat ca expert în elaborarea seminarului știintific POSDRU/156/1.2/G/140076, Tehnologii moderne educaționale bazate pe utilizarea cursului de Obstetrică-Ginecologie (eObsGin).

White text

White text

White text

White text


Cristian Iuhas, MD

9abae742a9374d5c2cfee072fa802c4b_SDr. Cristian Iuhas, PhD este medic specialist în cadrul Clinicii de Ginecologie II “Dominic Stanca” a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și Asistent Universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Dr Iuhas este membru al Societății Române de Medicină Materno-Fetală și are competențe de ecografie ginecologică, histeroscopie și colposcopie.

White text

White text

White text

White text

White text

White text


Marina Denisa Dascăl, MA(c)

MarinaDascal241x300.png

Marina Dascăl este în prezent tehnician de cercetare și director local de proiect în cadrul Departamentului de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai. De asemenea, este implicată și într-un alt trial clinic randomizat care se concentrează pe reunțarea la fumat folosind perioada sarcinii ca fereastră de oportunitate (QUIT TOGETHER). Marina este licențiată în Sănătate Publică, iar în momentul de față studiază în cadrul programului de masterat Psihologia Sănătății Publice și Clinice. În 2018, Marina a primit o bursă pentru performanța sa în cercetarea științifică, oferită de Colegiul pentru Performanță Academică al Universității Babeș-Bolyai.

White text

White text

White text

White text

White text

White text


Mihaela Roșu, PhD(c)

Mihaela Rosu-199x300.jpgMihaela Roșu realizează în prezent studii universitare de doctorat în domeniul sociologiei în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. De asemena, deține funcția de asistent de cercetare în cadrul proiectului RESPREMO – O intervenție mHealth pentru Prevenirea Reluării Fumatului după Sarcină, unde îi revine ca sarcină principală analiza statistică a datelor colectate. Simultan, este implicată și în alte proiecte de cercetare aplicate în domeniul sănătății publice. Mihaela a absolvit un master în Cercetare sociologică avansată, iar teza de doctorat se centrează pe studierea transferului cunoașterii științifice sociologice produse în mediul academic înspre spațiul de intervenție socială propriu-zisă.

White text

White text

White text

White text


Parteneri

Proiectul este implementat cu sprijinul celor două spitale de obstetrică-ginecologie de stat din Cluj-Napoca.

Partenerii proiectului sunt:

Spitalul Clinic Județean de Urgentă Cluj-Napoca, Clinica de Ginecologie I

Spitalul Clinic Județean de Urgentă Cluj-Napoca, Clinica de Ginecologie II

Rapoartele proiectului

Raportul științific pentru anul 2017

În primele șase luni ale proiectului (Iulie-Decembrie 2017), echipa de cercetare a realizat dezvoltarea și pretestarea intervenției mHealth. Mai precis, echipa de cercetare a semnat acorduri de colaborare cu cele două clinici pentru a fi incluse în studiu, a tradus conținutul aplicației iCoach în limba română, a dezvoltat repozitoriul de mesaje text și a dezvoltat instrumentele necesare pentru pretestarea aplicației și a mesajelor text (manualul de proceduri standard al proiectului, ghiduri de interviu semi-structurat, registrul de eligibilitate).

Rezultatele cuantificabile ale proiectului pentru anul 2017 sunt parteneriatele stabilite cu clinicile incluse în studiu, conținutul aplicației iCoach tradus în limba română, repozitoriul de mesaje text, ghidul de interviu semi-structurat pentru pre-testarea intervenției, baza de date cu informații calitative colectate în etapa de pre-testare, precum și diseminarea informațiilor legate de studiu prin intermediul site-lui web al proiectului și a participării la două conferințe științifice. Toate obiectivele și rezultatele proiectului pentru anul 2017 au fost îndeplinite conform contractului. Un sumar al raportului poate fi găsit aici. Downloadați aici.

Raportul științific pentru anul 2018

Pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2018, echipa de cercetare a finalizat Etapa II a proiectului, respectiv implementarea și evaluarea intervenției mHealth pentru prevenirea recidivei fumatului în perioada postnatală, într-un studiu clinic randomizat. Mai precis, membrii echipei de cercetare au dezvoltat instrumentele de cercetare utilizate în cadrul trialului clinic randomizat (chestionarele, manualul de proceduri standard și broșura informativă), au început înrolarea participanților în trialul clinic randomizat și au inițiat livrarea intervenției. De asemenea, echipa de cercetare a dezvoltat două baze de date, una care a început să fie populată cu datele colectate de la participanți înainte de livrarea intervenției, precum și una care urmează să fie populată cu datele colectare de la participanți la șase luni după livrarea intervenției.
Din punct de vedere al diseminării proiectului, aceasta a fost realizată prin intermediul menținerii și actualizării periodice a paginii web a proiectului în limba română și engleză, prin susținerea a trei prezentări în cadrul a două manifestări științifice de profil, prin trimiterea spre publicare unui manuscris științific într-o revistă de profil cotată ISI, precum și printr-o publicație apărută în volumul unei conferințe indexate ISI. Toate obiectivele și rezultatele proiectului pentru anul 2018 au fost îndeplinite conform contractului. Un sumar al raportului poate fi găsit aici.

Raportul științific pentru anul 2019

Pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2019, echipa de cercetare a finalizat Etapa III a proiectului, respectiv implementarea și evaluarea intervenției mHealth pentru prevenirea recidivei fumatului în perioada postnatală, într-un studiu clinic randomizat. Mai precis, membrii echipei de cercetare au finalizat înrolarea participanților în trialul clinic randomizat, au finalizat livrarea intervenției și evaluarea acesteia la 6 luni postpartum. De asemenea, echipa de cercetare a dezvoltat două baze de date, una populată cu datele colectate de la participanți înainte de livrarea intervenției, precum și una care a fost populată cu datele colectare de la participanți la șase luni după livrarea intervenției. Proiectul a dovedit fezabilitatea implementării intervenției si și eficiența ei inițială în prevenirea reluării fumatului în rândul mamelor după naștere.

Din punct de vedere al diseminării proiectului, aceasta a fost realizată prin intermediul menținerii și actualizării periodice a paginii web a proiectului în limba română și engleză, prin susținerea a trei prezentări în cadrul a două manifestări științifice de profil, prin trimiterea spre publicare unui manuscris științific într-o revistă de profil cotată ISI, precum și prin transmiterea unui comunicat de presă către instituțiile de presă. Toate obiectivele proiectului au fost îndeplinite. Raportul poate fi descărcat aici.


Conferințe Științifice

Conferință: Transylvanian International Conference in Public Administration (Cluj-Napoca, 2-4 noiembrie 2017)

Titlul prezentării: A rapid review on the development and pre-testing of mHealth interventions: Good Practices

Tipul prezentării: Prezentare orală

Publicată în volumul conferinței: Nu

Conferință: Conferința Nutriția Medicina Viitorului 2017 (Cluj-Napoca, 23-24 noiembrie, 2017)

Titlul prezentării: Good practices in developing mHealth interventions: A case study on a mHealth intervention to prevent smoking uptake after birth

Tipul prezentării: Prezentare orală

Publicată în volumul conferinței: Da

Conferință: 3rd International Conference of the European Network for Smoking and Tobacco Prevention (14-16 iunie 2018, Madrid, Spania)

Titlul prezentării: Risk factors for postnatal smoking relapse among Romanian women

Tipul prezentării: Poster

Publicată în volumul conferinței: Nu

Conferință: 3rd International Conference of the European Network for Smoking and Tobacco Prevention (14-16 iunie 2018, Madrid, Spania)

Titlul prezentării:Pre-testing mHealth interventions: a case report

Tipul prezentării: Poster

Publicată în volumul conferinței: Nu

Conferință: SRNT Europe 18th Annual Conference (6-8 Septembrie 2018, Munich, Germany)

Titlul prezentării: Use of a visually-built platform to deliver mHealth interventions: A case study on the use of the Textit platform to deliver SMSs to prevent smoking relapse after birth

Tipul prezentării: Poster

Publicată în volumul conferinței: Nu

Conferință: SRNT 25th Annual Conference (20-23 Februarie 2019, San Francisco, SUA)

Titlul prezentării: Preliminary feasibility and acceptability of Stay Quit Together – a smoking relapse prevention intervention

Tipul prezentării: Poster

Publicată în volumul conferinței: Nu

Conferință: SRNT Europe 19th Annual Conference (12-14 Septembrie 2019, Oslo, Norvegia)

Titlul prezentării: Development of the Stay Quit Together mHealth intervention

Tipul prezentării: Poster

Publicată în volumul conferinței: Nu

Conferință: SRNT Europe 19th Annual Conference (12-14 Septembrie 2019, Oslo, Norvegia)

Titlul prezentării: Stay quit together – follow-up feasibility and biochemical verification in a postnatal smoking relapse prevention intervention

Tipul prezentării: Poster

Publicată în volumul conferinței: Nu


Publicații Științifice

Titlu: The use of mHealth technology in smoking cessation interventions for pregnant women: the emerging field of eHealth and mHealth in Romania

Jurnal: Transylvanian International Conference in Public Administration – Conference proceedings (ISBN: 978-606-561-184-9 )

Data publicării: Septembrie 2018

Referința completă a articolului: Hostina, A, Chereches, RM (2018). The use of mHealth technology in smoking cessation interventions for pregnant women: the emerging field of eHealth and mHealth in Romania. Transylvanian International Conference in Public Administration Conference proceedings, 220-227. Accession number: WOS:000442554700016


Titlu: Pre-testing Stay Quit Together: A mHealth intervention to prevent smoking relapse after birth

Jurnal: Tobacco Cessation & Prevention

Status: Under review